Serviceavtal

Störningsfri drift blir allt viktigare

För många verksamheter inom livsmedel, sjukvård och industri är längre driftstopp av kyla och/eller värme förödande och mycket kostsamma. En stabil temperatur är också nödvändigt i serverrum och datahallar/serverhallar där höga temperaturer medför sämre prestanda, förkortad livslängd och i värsta fall även orsakar havererad utrustning. På värmesidan finns de också kunder som förlitar sig på störningsfri drift, exempelvis flerfamiljsbostäder med värmepump som primär värmekälla och/eller tappvattenproduktion. Klimatkonsult har över 35 års erfarenhet av att utföra service på värmepumpar, kylaggregat/kylanläggningar, frysanläggningar/frysaggregat och luftkonditionering.

Klimatkonsults erbjudande

För våra kunder som är beroende av att deras kylanläggning/värmeanläggning fungerar störningsfritt erbjuder Klimatkonsult serviceavtal där vi med bestämda intervaller går igenom er anläggning och säkerställer dess driftsäkerhet och att kapaciteten bibehålls. Skulle driftstopp mot förmodan inträffa så medför ett serviceavtal prioriterad service. Andra fördelar med Klimatkonsults serviceavtal är ett förenklat ägande och administration vilket ger mer tid och fokus på kärnverksamheten.

För kunder där driftstopp är otänkbart har Klimatkonsult även jouravtal. Med jouravtal får ni tillgång till Klimatkonsults serviceavdelning dygnet runt, året om med en inställelsetid på två timmar i Stockholmsområdet.

Har ni frågor eller vill teckna ett serviceavtal, kontakta oss gärna!

Periodiserade kontroller och årsrapporter

För kunder med serviceavtal ser Klimatkonsult till att den periodiserade kontrollen utförs inom rätt intervall. För kunder vars CO₂-ekvivalent överstiger 14 ton sammanställs vid årets slut en köldmedierapport/årsrapport färdig att signeras och skickas in till myndighet. Kontakta oss gärna för mer information