Service

Klimatkonsult har över 35 års erfarenhet av service och reparationer inom kyla, värme och luftbehandling. Vi har en komplett serviceorganisation vilket i kombination med en nära kontakt till våra leverantörer ger en snabb och effektivt hjälp vid akut service och reparationer av er kylanläggning, frysanläggning, luftkonditionering, värmepump eller annan klimatanläggning.

Långt ifrån all service är dock akut. Regelbunden och planerat underhåll utgör en stor del av serviceavdelningens arbetsuppgifter. Regelbunden service förlänger inte bara anläggningens livslängd, den förebygger även driftstopp och ser till att anläggningen går med bibehållen effekt och driftkostnad. För kunder som är beroende av att deras system är i drift kontinuerligt rekommenderar vi serviceavtal. Förutom skräddarsytt serviceupplägg baserat på system och omgivning ser vi då även till att eventuell periodiserad kontroll utförs med rätt intervall.

Klimatkonsults serviceavdelning stänger aldrig utan är för våra kunder med jouravtal tillgänglig dygnet runt.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor, vill boka service, teckna serviceavtal eller jouravtal