Om Klimatkonsult

Klimatkonsult grundandes 1980 av företagets VD och ägare Peter Modin och har sedan dess utfört tusentals installationer inom kyla, värme och luftkonditionering. Företaget sysselsätter idag 25 personer inom kylteknik, el och VVS vilket gör att vi snabbt kan leverera och driftsätta kundanpassade kylanläggningar, frysanläggningar, värmepumpar och andra klimatrelaterade produkter.

Klimatkonsult arbetar dagligen med installations och underhållsarbete i Stockholm med omnejd, hos såväl små som stora företag och organisationer. Vid önskemål levererar och installerar Klimatkonsult kylanläggningar, frysanläggningar, värmepumpar och andra klimatrelaterade produkter över hela Sverige och även utomlands.

Inom kyla, värme och luftbehandling erbjuder Klimatkonsult bland annat försäljning, installation och service av: KYLANLÄGGNINGAR | FRYSANLÄGGNINGAR | DATAKYLA | LUFTKONDITIONERING | ENERGIOPTIMERING | VÄRMEPUMPAR | PROCESSKYLA | BEFUKTNING | AVFUKTNING | SERVICEAVTAL | JOURAVTAL