Installation

Klimatkonsult installerar dagligen aggregat ur de produktgrupper ni hittar på vår hemsida till både företagskunder och privatpersoner.
Inte nog att man som kund ska behöva välja rätt produkt, minst lika viktigt om inte viktigare är valet av installationsföretag. Om inte produkten installeras rätt påverkas effekt, driftkostnad och livslängd negativt.

Klimatkonsults största tillgång är våra installatörer som har hög kompetens och lång erfarenhet. Inte nog med att Klimatkonsult som företag har varit verksam i kylbranschen 37 år, den sammanlagda erfarenheten inom kylinstallationer och reparationer hos Klimatkonsults personal är för närvarande över 316 år. Vår erfarenhet, din trygghet.

Klimatkonsult installerar: