Finasiering Företagskunder – Leasingavtal

Publicerat 2018-12-17

Klimatkonsult kan genom samarbetet med Siemens Financial Services erbjuda leasingavtal till våra företagskunder. Fördelar för dig som kund är:

  • Budget- och investeringsprocessen förenklas och förkortas. Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller därmed låneutrymmet i banken. Hela leasingkostnaden är avdragsgill, bokförs som omkostnad.
  • Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.
  • Möjlighet att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmonisera med intäktsflödet,

Kontakta klimatkonsult för mer information

Finansiering Privatkunder – Avbetalning

Klimatkonsult kan via samarbetet med Wasa Kredit erbjuda våra privatkunder köp med avbetalningsplan från 12 till 36 månader. Du kan alltså betala av värmepumpen med den besparing den inbringar.

Kontakta Klimatkonsult för mer information

Rot-avdrag vid installation av värmepump

Privatpersoner som äger hus, fritidshus eller bostadsrätt (inre underhåll) har rätt att dra av 30 % av arbetskostnaden vid ROT-arbete. 
Nuvarande gräns är max 50 000 kr/ägare och år. ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster så den maximala gränsen på 50 000 kr/år gäller för hushållsnära tjänster och ROT sammanräknat.

Det går fortfarande att använda sig av schablonavdrag som  Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Skatteverket har enats om. 
Vid installation av luftvärmepumpar (luft/vatten, luft/luft eller frånluft) anses 30% av totalkostnaden vara arbetskostnad, och av arbetskostnaden är 30% avdragsgillt. Det finns dock ett tillägg för att inte ROT-avdraget ska användas för att bekosta annat än arbetstid och de är att när schablonen används så är det 10,5 % av totala beloppet som högst får dras av vid vätska-vatteninstallationer och högst 9% för luftvärmepumpinstallationer.