Värmepumpar

Klimatkonsult har ett brett sortiment av värmepumpar med produkter anpassande för alla typer av kommersiella fastigheter och lokaler, villor och fritidshus. Genom att installera en värmepump reduceras uppvärmningskostnaden och miljöpåverkan avsevärt. Klimatkonsult projekterar, installerar och reparerar värmepumpar av typen luft/luft värmepumpar, luft/vatten värmepumpar, vatten/vatten värmepumpar med kapacitet att värma allt från mindre rum och förråd till större fastigheter.

I Klimatkonsults produktutbud finns:

Luft/luft värmepump

Luft/luft värmepumpar utvinner värme från utomhusluften. I och med köldmediets låga kokpunkt är det möjligt att utvinna värme även när temperaturen kryper ner under -20°c. I privata bostäder och mellanstora lokaler avges värmen vanligast via en vägg eller golvmonterade inomhusenhet som cirkulerar inomhusluften. För större byggnader / fastigheter finns även lösningar där värmeväxlaren placeras i det befintliga ventilationssystemet. En luftvärmepump kräver inget stort ingrepp i huset. Förutom förbättrad ekonomi bidrar en luft/luft värmepump till ett behagligare inomhusklimat. Sommartid går det även att vända processen och använda systemet som luftkonditionering / komfortkyla. 

Produktgruppen luft/luft har ökat mycket kraftigt de senaste åren vilket tyvärr bidragit till att det finns både dåliga värmepumpar och oseriösa installatörer på marknaden. En värmepump som inte är avsedd för det nordiska klimatet eller en felaktigt monterad värmepump resulterar i utebliven besparing och ökade reparationskostnader. Klimatkonsults behöriga installatörer ser till att er värmepumpen installeras korrekt. Resultatet blir ett system som fungerar trots mycket låg utomhustemperatur, då den som behövs som mest.

Luft/vatten värmepump

Luft/Vatten värmepumpen utvinner värme från utomhusluften. I och med köldmediets låga kokpunkt är det möjligt att utvinna värme även när temperaturen kryper ner under -20°c. Den upptagna värmen avges sedan till fastighetens vattenburna radiatorsystem och/eller tappvattensystem. Klimatkonsult erbjuder försäljning och installation av ett stort utbud av olika luft/vatten värmepumpar i effekter som täcker värmebehovet från privata bostäder upp till större fastigheter.

Vatten/vatten värmepump

Vatten/Vatten värmepumpen är mycket flexibel och användningsområdet är nästintill obegränsat. De vanligast är att man utvinner värme från borrhål i berg eller återvinner spillvärme i frånluftventilation alternativt från en värmeutvecklande process i en industri. Den upptagna värmen avges sedan till fastighetens vattenburna radiatorsystem och/eller tappvattensystem Klimatkonsult erbjuder försäljning och installation av vatten/vatten värmepumpar i kapacitet från Watt upp till MegaWatt.

Tryck här för att ta del av några av de olika värmepumparna som finns i Klimatkonsults breda utbud. Värmepumpar projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult</span></a></p> <p> </p>"