Nyheter från Klimatkonsult

Klimatkonsult tilldelas nytt ramavtal – Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk har länge haft Klimatkonsult som sitt främsta val av entreprenör när det gäller underhåll och installation av kyla och luftbefuktning på många av deras distrikt i Stockholm. Klimatkonsult fick 2015 utökat förtroende och tilldelades ett nytt distrikt. Ett litet urval av de objekt som innefattas av vårt ramavtal: 

Drottningholms Slott Vasamuseet Högsta Domstolen
Operan Dramaten Kungliga Biblioteket
Nationalmuseum Sjöhistoriska Museet Historiska Museet
Armémuseum Etnografiska museet Skansenberget
Sötvattenslaboratoriet Wrangelska Palatset Waldemarsudde
Thielska Galleriet Stockholms Slott Manillaskolan  

Ny F-gasförordning

Från och med den första januari 2015 råder den nya europeiska F-gasförordningen EG 2014:517 med den Svenska förordningen SFS 2007/846
Den största skillnaden har skett inom regler kring läcksökningsrutiner. Periodiserad kontroll styrs från och med årsskiftet 2014/2015 inte av systemets fyllnadsmängd, kg köldmedium, utan istället av ett värde kallat koldioxidekvivalent förkortat CO₂-eq.

Mer information gällande den nya F-gasförordningen finns på hemsidan under periodiserad kontroll, vid frågor gällande det nya regelverket kontakta Klimatkonsult

Användarstopp för köldmedium R22

Från och med den 1 januari 2015 är det enligt lag användarstopp för alla anläggningar innehållande köldmedium HCFC R22 med en fyllnadsmängd över 3 kg. Konvertering till miljövänligare köldmedium är möjligt, men när lagen träder i kraft 2015 har det varit påfyllnadstopp för R22 i 13 år. Under den tiden har det hänt mycket med aggregaten på marknaden, framförallt vad gäller energieffektivitet. Det kan med andra ord vara ett bra tillfälle att begära offert på utbytesaggregat, kontakta Klimatkonsult för mer information