VRV-system

Med ett VRV-system installerat av Klimatkonsults erfarna montörer får du som kund en skräddarsydd värmeanläggning / kylanläggning som tillgodoser hela fastighetens och verksamhetens behov. VRV-tekniken ger en mycket hög komfortnivå till en minimal driftkostnad utan något stort ingrepp i fastigheten.

Tekniken

VRV-system, även kallat VRF-sytem, står för variabel köldmediemäng/flöde (Variable Refrigant Volume /Flow) och är den nya generationen luftkonditionering och värmepumpsaggregat. Det unika med ett VRV-system är dess flexibilitet och förmåga att flytta värme/kyla (energi) mellan enheter anslutna till systemet. Exempelvis kan värmen från datahallen vintertid användas till att värma upp den övriga kontorsytan alternativt lager. Fastighetens resterande värmebehov utvinns via värmepumpsdrift.

Förutom stora energibesparingar under drift är VRV-system förhållandevis enkelt att installera. Om man räknar på att förflytta 30 kW kyla så behöver man vid förflyttning med luft ventilationskanaler med en diameter omkring 2x630 mm. Går man över till vatten så minskas diametern ner till 2x50 mm. Samma kyleffekt i ett VRV-system går att förflytta med endast två rör a´ 1x22,2 mm samt 1x12,7 mm. Detta minskar både ingrepp i fastigheten och installationstiden. VRV-system bör därför vara ett givet val vid både nybyggnation och renovering av allt från större lokaler och byggnader till hotell, kontorskomplex och idrottsanläggningar.

VRV-sytemen tar sakta men stadigt marknadsandelar i Sverige, totalt i Europa installeras omkring 50´000 VRV-system varje år. Då tekniken möjliggör rörsystem på upp till 1000 meter så finns det ett lämpligt VRV-system för varje tänkbar fastighet.

Nedan presenteras en lite snabbfakta på de systemlösningar som finns i Klimatkonsults produktutbud. För mer information se respektive produktblad, som finns under produktutbudet, eller kontakta någon av Klimatkonsults säljare.

VRV-system i Värmepumpsutförande

I ett VRV-system av värmepumpstyp styrs varje enhet/zon individuellt, men systemet går antingen i kyldrift eller värmepumpsdrift. Med får till ett förhållandevis lågt pris ett mycket behagligt inomhusklimat året om med mycket hög SEER och SCOP, vilket kraftigt sänker energiförbrukningen. VRV-system av värmepumpssystem är idealiskt för fastigheter där samma typ av verksamhet bedrivs i hela fastigheten. Med behov av komfortkyla sommartid och uppvärmning vintertid.

VRV-system med Värmeåtervinning  

I VRV-system med värmeåtervinning utnyttjar man VRV-tekniken maximallt. Varje enhet/zon styrs individuellt och kan oberoende av varandra gå i kyl eller värmeläge. I ett normalt system flyttas energi från inomhusenheten till utomhusenheten, eller tvärtom. I ett värmeåtervinningssytem kan enheterna även flytta energin sinsemellan. Till exempel kan man vintertid leda värmen från datahallen etc. till delar i fastigheten med värmebehov. Resterande värmebehov utvinns genom traditionellvärmepumpsdrift.

VRV-system för frysapplikationer och kylapplikationer

VRV-tekniken finns även anpassade för lägre temperaturområden med möjlig förångningstemperatur från +10 ner till -45º. Detta gör VRV till ett energibesparande alternativ vid större kylsystem och fryssystem. Även för VRV-system anpassade för kyl och frysdrift finns möjlighet till värmeåtervinning. I exempelvis Daikins Convenipack så förser ett VRV-system mindre upp till mellanstora butikers hela kyl och värmebehov. Läs mer under produktutbud

 

VRV-system avsedda för vattenapplikationer

Med VRV-tekniken är möjligheten mycket stor vad gäller integration med nyinstallerade eller befintliga vattenapplikationer. I Klimatkonsults produktutbud finns tre olika tillvägagångssätt.

VRV-Luft/Luft/Hyrdobox
Med detta menas att man i grunden har ett ”traditionellt” VRV-system, med eller utan återvinning, där en av enheterna utgörs av en hydrobox/vattenmodul. Detta möjliggör förvärmning av tappvatten, pooler, radiatorsystem eller nedkylning av köldbärarsystem.

 

VRV-Luft/Vatten
Med ett VRV-system typ Daikin Altherma Flex får man ett komplett system i luft/vattenutförande. Den luftberörda utomhusenheten förser ett flertal separata inomhusenheter placerad i respektive lägenhet/radhus. Inomhusenheterna förser respektive hushåll med både vattenburen uppvärmning och tappvarvatten. Läs mer under produktutbud.

 

VRV-Vatten/Luft
Utöver luftberörda utomhusenheter finns även vätskeberörda ”utomhusenheter” för anslutning till exempelvis borrhåll eller återvinning från ventilation eller en värmeavgivande process i en industri. Se produktutbud för mer information eller kontakta någon av våra säljare för mer information

Tryck här för att ta del av några av de olika VRV-system som finns i Klimatkonsults breda utbud. VRV-system projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult