Kylaggregat och frysaggregat

Kylaggregat och frysaggregat återfinns överallt i vårt samhälle, och används inom det mesta mellan forskning till bevaring och förvaring av varor och livsmedel. Klimatkonsult ser dagligen till att funktioner som de flesta tar för givet fungerar; vi reparerar och installerar allt från små plug-in kylar i butiker till stora fryslager. Klimatkonsult arbetar med de flesta olika typer av system från kända och driftsäkra tillverkare. Det finns många olika typer av kylsystem och fryssystem. Nedan har vi sammanstället en kortfattat snabbgenomgång av de olika systemen som vi tillhandahåller.

Plug-in aggregat

I Klimatkonsults produktutbud finner man några produkter av typen som kallas plug-in. De finns för både kylrum och frysrum och levereras färdiga från fabrik. Vid montering behövs ingen kylteknisk installation. Bara att koppla in kontakten och trycka på start. Produktgruppen är idealiskt för exempelvis mindre kylrum och soprum.

DX-System

Med DX-system (Direktexpansion) menas att man på den primära lågtrycksisdan (kalla delen av systemt) arbetar med köldmedium som cirkuleras mellan kompressoraggregatet och förbrukaren/förbrukarna. Förbrukaren kan i DX-system vara en fläktförångare eller en egenkonvektionsförångare placerade i ett kylrum/frysrum, eller flera separata kylmöbler i en butik eller restaurangmiljö. Den upptagna värmen från förbrukarna måste systemet avge. Det kan ske vanligtvis via en luftkyld kondensor, eller en värmeväxlare som exempelvis ansluts till en köldbärare.

Vätskeberörda aggregat / Vätskekylaggregat

När man talar om vätskeberörda kylaggregat och frysaggregat så har man utrustat DX-aggreagtet med en värmeväxlare. Istället för gas så cirkulerar man istället vatten med frysskydd (köldbärare) mellan kompressoraggregatet och systemets förbrukare. Likt DX-sytem kan förbrukare vara fläktförångare, egenkonvektionsförångare eller flera kylmöbler. Den upptagna värmen från förbrukarna avges vanligtvis via en luftkyld kondensor, eller en värmeväxlare som exempelvis ansluts till en köldbärare. Fördelen med västskeberörda system är att systemet blir relativt okänsligt för inkoppling av många förbrukare med varierad storlek. Varpå de är vanliga i exempelvis stormarknader där de kan betjäna butikens kylrum och kyldiskar / frysrum och frysdiskar.

Tillbehör / Systemkomponenter

Klimatkonsult installerar och reparerar samtliga vitala komponeneter som gör er kylanläggning / frysanläggning komplett