Referensprojekt

Internationella installationer

Klimatkonsult arbetar till största delen inom Storstockholmsområdet, men våra återkommande kunder finns i hela mälardalen. På begäran utför Klimatkonsult även installationer, service och reparationer utomlands. Klimatkonsults personal är klassad enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) vilket gör att vi kan utföra arbete vid såväl ambassader som skyddsobjekt. Under 2012 utförde Klimatkonsult 3st installationer utomlands.

Internationell installation 1
Forex Köpenhamn Centrum: Komfortkyla. I lokalen installerades en multisplit som betjänar tre inomhusenheter.
Nominell kyleffekt: 8,3 kW

Internationell installation 2
Forex Köpenhamn Centralstation: Komfortkyla. Installation av en multisplit som betjänar två inomhusenheter samt en singelsplit.
Nominell kyleffekt: 12 kW

Internationell installation 3
Leverans/igångkörning av två vätskekylare för processkyla
Aggregaten är monterade i utkanten av Oslo hos företaget Arcus som är Norges största sprit/vin tillverkare/distributör med bla Linie Aquavit i sortimentet. Aggregaten betjänar en köldbärare på -10 grader som är en viktig del i destillationen. Den upptagna värmen används för uppvärmning vintertid, sommartid magasineras värmen i borrhåll.

Total kyleffekt 938 kW

Kontakta Klimatkonsult för mer information