EG 2014:517

  • Ny F-gasförordning

    Från och med den första januari 2015 råder den nya europeiska F-gasförordningen EG 2014:517 med den Svenska förordningen SFS 2007/846
    Den största skillnaden har skett inom regler kring läcksökningsrutiner. Periodiserad kontroll styrs från och med årsskiftet 2014/2015 inte av systemets fyllnadsmängd, kg köldmedium, utan istället av ett värde kallat koldioxidekvivalent förkortat CO₂-eq.

    Mer information gällande den nya F-gasförordningen finns på hemsidan under periodiserad kontroll, vid frågor gällande det nya regelverket kontakta Klimatkonsult